Rick&Linz。婚禮紀實︱台中豐原雙岩儷宴會館

台中婚攝 舒馬克︱婚攝推薦︱婚禮攝影︱婚禮紀錄︱雙岩儷宴會館  

這對新人俊男美女是從在另一場婚禮上相識,從欣賞我的作品,到找我去為他們拍攝自助婚紗、婚禮,事實上我有點點壓力,原以我是處女座非常龜毛的個性,對作品非常要求質感、自然,沒想到在拍攝婚紗溝通過程時,我發現Rick FanLinz Chiao比我還龜毛。
同時很佩服他們很有想法,準備這場婚禮用心良苦,之前Rick Fan為了Linz Chiao舉辦人像攝影展,展覽內容都是Linz Chiao生活照,全都是Rick Fan用心拍攝的照片,也利用此機會安排完美求婚計畫,在婚禮上有播放求婚mv,看了GARY 我超感動的(哭),太催淚了。
婚禮logo都是他們設計的,我衍用他們的logo結合婚禮紀錄照片編排,希望這系列作品屬於他們的幸福時光,回憶無價之寶。

2015 Rick&Linz。婚禮紀實
婚攝:舒馬克Gary 
婚錄:螺絲町影像工作室 張閔翔
新秘:愛。經典KiKi 
婚主:飛翔流行樂團 歐三連
婚禮:雙岩儷宴會館

版權所有︱舒馬克攝影GARY IMAGE STUDIO 
www.garyimage.com

粉絲專頁 GARY's Studio
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台中婚攝 舒馬克︱婚攝推薦︱婚禮攝影︱婚禮紀錄︱雙岩儷宴會館

 

台中婚攝 舒馬克︱婚攝推薦︱婚禮攝影︱婚禮紀錄︱雙岩儷宴會館

 

台中婚攝 舒馬克︱婚攝推薦︱婚禮攝影︱婚禮紀錄︱雙岩儷宴會館

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&n

  • Tagged: