NONO&旻旻。婚禮紀實︱台中崇德大和屋

NONO娶得美嬌妻感到高興,因為他是我同學兼好友,NONO在我們一起上學的時期就創業開店,每天都非常辛苦地打拼,下了班又趕著作業,有時會請我們吃他們家的美食「嫩仙草」,真的超好吃的。舒馬克Gary很榮幸為他們拍攝婚紗攝影、婚禮紀錄,在拍攝婚紗原定日子遇到不好的天氣而延了一次,幸好老天很給面子,一整天都放晴,順利拍完婚紗之後,接著拍婚禮紀錄的重任,能見證他們的愛情是非常開心的,相信許多親朋好友也是的,NONO一路走來非常認真勤勞,娶得漂亮老婆真的很幸福,祝他們永浴愛河、早生貴子。

 

婚攝:舒馬克Gary

版權所有︱舒馬克攝影GARY IMAGE STUDIO
www.garyimage.com

 

台中婚攝 舒馬克︱婚攝推薦︱婚禮攝影︱Wedding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Tagged: